Cenník vybraných výkonov

Vstupné vyšetrenie 45,00€
Preventívna prehliadka s lupovými okuliarmi 40,00€
Ošetrenie, vyšetrenie lupovými okluiarmi – vo zväččšení 15,00€
Ligamentálna anestéza 10,00€
Infiltračná anestézia 15,00€
Slizničná anestézia 5,00€
Dentálna hygiena od 45,00€
Dentálna hygiena s pieskovaním, optragate 75,00€
Pieskovanie samostatne 35,00€
Aplikácia floridov jedno zuboradie 10,00€
Malý snímok 15,00€
Bitewing snímok 10,00€
OPG snímok 35,00€
Koreňová výplň Termafill jeden kanálik od 35,00€
Biela kompozitná výplň predný zub po trojku od 40,00€
Biela kompozitná výplň zadný zub od štvorky od 40,00€
Rekonštrukcia zuba fotokompoziotom 65,00€
Extrakcia mliečneho zuba s rezorbovaným koreňom 35,00€
Extrakcia mliečneho zuba s nerezorbovaným koreňom 40,00€
Extrakcia jednokoreňového zuba 40,00€
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie 45,00€
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou 55,00€
Extrakcia zuba múdrosti od 75,00€
Korunka živicová 120,00€
Korunka kovokeramická 280,00€
Korunka celokeramika ZIRKON 350,00€
Sňatie korunky 40,00€
Celková snímateľná náhrada 300,00€
Koreňová nadstavba FRC čapom 45,00€
Odtlačok alginátový 20,00€
Odtlačok silikónový 30,00€
Konzultácia do 30minút 50,00€
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 35,00€
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 50,00€
Administratívna práca 10,00€
Neodhlásenie termínu ošetrenia menej ako 24 hodín pre plánovanou návštevou 50,00€

Možnosť platby kreditnými a debetnými kartami.

Cenu sú orientačné. Konečnú cenu ošetrenia možno stanoviť až po komplexnom vyšetrením pacienta.