MUDr. Nadežda Galová úspešne ukončila štúdium stomatológie na lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 2008.  Má za sebou odbornú prax v  súkromnej zubnej ambulancii v Bratislave. Venuje sa hlavne estetickej stomatológii, endodoncii a protetike. Naďalej sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach doma i v zahraničí. Je členkou Slovenskej komory zubných lekárov.

Od roku 2014 buduje  úplne novú stomatologickú ambulanciu freshDENT, ktorá spľňa najvyššie štandardy hygieny a bezpečnosti  svojím špičkovým prístrojovým vybavením od firmy Planmeca.  Samozrejmosťou je digitálny intraorálny RTG prístroj priamo na stomatogickej súprave ako aj digitálny  OPG prístroj na zobrazenie celého dolného aj horného zuboradia.

 

 

 

 

MDDr.Gavorníková

MDDr. Petra Gavorníková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia navštevovala odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes. Je členkou Slovenskej komory zubných lekárov. Svoje znalosti rozvíjala v súkromnej klinike v Bratislave. Zaujíma sa o estetickú, záchovnú a protetickú stomatológiu. Hovorí plynule po nemecky a anglicky.

2015 Implantologické sympózium, Bratislava

2016 Odborná stáž v Universtäts Zahnklinik in Innsbruck

2017 Frontálne rekonštrukcie, Bratislava

2018 Praktická endodoncia, Bratislava